Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Reply To: The Rwanda Big Lie

#27665

L5/07/2016 ITANGAZO Turame Nyesheje Abazokwita Ba Ibiganiro Koboreka Gushira Inda Imbere Kumpandezose Barondere Ineza Yabarundi Bicwa Kumusi Bugarijwe Ninzara Ivyo Boganira Ikiringo Pitayihaye Kunguvu Ahonyanze Amasezerano Ya Arusha Gushira Muri Reta Abasoda Bafashe Umuheto Baharanira Agateka Namasezerano Ya Arusha Gupfungura Impungwa Zose Zi Pfungiwe Politike Atagisabwe Nukubaha Agashumbusho Guhungura Impunzi Gushinga Reta Mfatakibanza Gukurikirana Abishe Abantu Bose Kwaka Ibirwanisho Ababitunze Batabifitiye Uruhusha Babifashijwe Na Onu Kurengutsa Ntahorwamiye Yararongoye SENI Nabacamanza Barenganije Abantu Kwugurura Amaradio Namashirahamwe KUBERA AMANYANGA TUBONA DUSAVYE UMUHUZA KUZOTUMIRA UMWUMWE KUMUGAMBWE ASERUKIRA NABASERUKIRA AMASHIRAHAMWE ADAHARANIRA IVYICARO VYAPOLITIKE NAMASHENGERO NABASERUKIRA ABAFASHE UMUHETO TWAGOMBA Tumenyeshe Umwumwe Wese Ahari Kwitegura Kucoyize Kuko Hageze Aho Dukura Uburundi Imyaka Bumaze Atamahoro Ahari Kubera Akarwi Kabantu Kuko IGIHUGU NTIBAGITANGA KIRARWANIRWL5/07/2016 ITANGAZO Turame Nyesheje Abazokwita Ba Ibiganiro Koboreka Gushira Inda Imbere Kumpandezose Barondere Ineza Yabarundi Bicwa Kumusi Bugarijwe Ninzara Ivyo Boganira Ikiringo Pitayihaye Kunguvu Ahonyanze Amasezerano Ya Arusha Gushira Muri Reta Abasoda Bafashe Umuheto Baharanira Agateka Namasezerano Ya Arusha Gupfungura Impungwa Zose Zi Pfungiwe Politike Atagisabwe Nukubaha Agashumbusho Guhungura Impunzi Gushinga Reta Mfatakibanza Gukurikirana Abishe Abantu Bose Kwaka Ibirwanisho Ababitunze Batabifitiye Uruhusha Babifashijwe Na Onu Kurengutsa Ntahorwamiye Yararongoye SENI Nabacamanza Barenganije Abantu Kwugurura Amaradio Namashirahamwe KUBERA AMANYANGA TUBONA DUSAVYE UMUHUZA KUZOTUMIRA UMWUMWE KUMUGAMBWE ASERUKIRA NABASERUKIRA AMASHIRAHAMWE ADAHARANIRA IVYICARO VYAPOLITIKE NAMASHENGERO NABASERUKIRA ABAFASHE UMUHETO TWAGOMBA Tumenyeshe Umwumwe Wese Ahari Kwitegura Kucoyize Kuko Hageze Aho Dukura Uburundi Imyaka Bumaze Atamahoro Ahari Kubera Akarwi Kabantu Kuko IGIHUGU NTIBAGITANGA KIRARWANIRWA IMANA IBAJ