Rwanda Forums Rwanda Activism The Rwanda Liberation Reply To: The Rwanda Liberation

#27578

Intore zumvako iyo udahuje nazo mu bitekerezo uba ukomoka ku bantu nabo badahuza n’intore zikirengagizako intore zirimo kugabanuka umusubizo kubera ingaruka ubutore bugira ku bukungu.

Nta torero riyobowe n’intore nshyigikiye.

Wenda umwana wanjye azarijyamo, nta n’ikintu nzamubwira ariko kubera kwivuguruza , kwinyuramo no guhuzagurika mu ngirwa torero, azibaza ibibazo (philosophie) ubundi nabyisubiza cg akabisubizwa amenye ukuri.

Abo mwita ibigarasha bari intore. Abacugiraga intore hano kuri izi mbuga bari he?

Ariko ibaze abantu babwirwa kwica bagakoma mumashyi!! Wababwira uti umwicanyi arabamaze bati uramubeshyera kandi bamuhoze imbere ye abatoza kuniga no kurasa bati YEGO MWIDISHYI!