Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie AMAKOSA AKORWA MUGIBO

#27820

AMAKOSA AKORWA MUGIBO

RAMADHWAN

1- kureka ubusabe bwakirwa mbere yuko izuba rirenga
2- kureka gusubiramo ADHANA igihe irimo gutorwa
3-gukereza gufata IF’TWAR kugeza bamaze gutora ADHAANA
4- gukererwa RAKA yambere ya SWALAAT ALMAGHARIB muri DJAMA kuberako ushishikajwe n’IF’TWAAR
5-gusali SWALAT ALMAGHARIB murugo kugirango uwahi IF”TWWR
6- kureka SUNNAT QABULIAT na BAADIAT kuri SWALAAT ALMAGHARIB
7- gusesagura mukurya no kuywa witwaje ko wiriwe utariye
8- guta umwanya hagati ya MAGHARIB na ISHA
(Umaze kurya IF’TWAR nibyiza kujya mumusigiti ukaba usoma CORA’AN , DHIKRI nibindi byiza )
9- kureka kuzuza SWALAAT TARAWEHE hamwe na IMAM
10- kureka kurya IDAKU
11-kutararana niya (umugambi ) yo gusiba umunsi ukurikira
12-gucikwa na TARAWEH ku ijoro ryambere
13-gusiba kumunsi wa SHAKKAT
14- kureka IDUA yakirwa mugihe k’IDAKU
15- gutungurwa n’ijoro ry’ubugabe LAILAT ALQADRI
16-kurangira ku igisibo , utararangiza gusoma CORA’AN hamwe no kuyitekerezaho
17-kutamenyereza abana bato igisibo
18-gusali mugisibo gusa

BAVANDIMWE NIMUBISANGIZA ABANDI MURABA MUKORA DAAWAT