Rwanda Forums Rwanda Today The Hopelessness in Rwanda today Reply To: The Hopelessness in Rwanda today

#28494

Wakoze kumugira inama nziza yo kumenya guteganyiriza ejo hazaza.FPR ni yo isize inkuru mbi imusozi yo guca imbuto za gihanga nyarwanda mu gihugu nk’imigozi y’ibijumba inyuramye, imbuto z’ibishyimbo zitandukanye, imbuto z’imyumbati yubwoko bunyuranye, imbuto z’ibigori nyarwanda, n’ibindi bihingwa ngandurarugo abanyarwanda bahingaga kera ubu batagihinga bitewe n’uko FPR yaziciye mu gihugu ibabuza kuzihinga kandi imbuto ibikwa mu murima nkuko buri wese abizi.