Rwanda Forums Burundi Burundi Today Reply To: Burundi Today

#28409

Abavyeyi Mugabe mugira musubire guhendwa babashorere ibibondo kw’ icumu.

❌Abjejewe intwaro, indero, ubutungane n’umutekano mube magabo mutohoze neza, hama murondere abagize aka Ka karwi kagomba gutwara abana bacu mu Rwanda bahereye kuri iyo numéro yatanzwe aho musi:
.
❌Isomere namwe mumbwire aka kamuna:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
❌Ngo ” Shalom~ Hari ishuri riri mu Rwanda ryitwa CONERSTONE LEADERSHIP ACADEMY bazoza gukoresha interview igenekerezo rya 6 na 7 kubashaka kugerageza amahirwe yo kuryigako izobera kuri Anglicane mu Gihosha abana biga mu mwaka w’ Icumi na Rimwe nibo bemerewe gukoreshwa Interview. IBISABWA:photocopie ya bulletin yo muri 9ème ou 10ème, Kubakoze Test!!!!
kubazoronka amahirwe yo gutsindira iryo shuri nta minerval bazoriha!!!