Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Reply To: The Rwanda Big Lie

#27968

Ngo kuko URSS yavuyeho communism/socialism yavuyeho! Nta hantu ubukungu bukigwa cg ngo buvugweho muri sociology. System mu bukungu ni imwe ni capitalism.

Umuntu utekereza gutyo ni umwe wumva ibyo umunyamakuru wo kuburayi yavuze akabifata nk’ibyo kwizerwa bidashidikanywaho nk’ibyavuzwe n’Imana.

Mu gihe hari n’umuphilosophe uvuga ikintu umuntu usanzwe akakivuguruza, ngo umunyamakuru ni umusaserdoti.

Kugenda kwa regime ntibivuze kugenda kw’ingengabitekerezo. Kandi umuntu agomba no kugenzura amanyanga ya politik.

Ubu tuzi ko ngo amahoro yabonetse nta ntambara y’isi…..