Rwanda Forums Rwanda Today The Hopelessness in Rwanda today Reply To: The Hopelessness in Rwanda today

#28490

Guhera mu 1800s ubu turi kugendera ku kuri kubatswe n’abantu ariko gufite aho guhuriye na kumwe kwa Yesu. Ubu ukuri gushoboka hano mu isi ni socialism. Ikinyoma ni capitalism. Niba ibyo byose Nkurunziza akora abikorera muri system ya gicapitalist, ari mu kinyoma. Niba Kagame ibyo akora byose abikora ngo arwanye capitalism ni aho dupimira ukuri.