Rwanda Forums Rwanda Today The Hopelessness in Rwanda today Reply To: The Hopelessness in Rwanda today

#28489

Njyewe nkunda republika kurusha ubwami ariko iyo umudemocrate/umurepublike abaye umucapitalist mu bukungu aba arutwa n’umwami cg umunyagitugu w’umusosiyalist.

Ikindi ni uko nabonye igitugu mukivuga ku bayobozi babi n’abeza mukavanga.

Ubwo twavugako umunyagitugu ari ukoresha imbaraga n’igitsure. Ibyo rero byo ntibyabura. Ariko tukareba uri mu kuri.