Rwanda Forums Rwanda Today Rwanda Paparazzi on the Move Reply To: Rwanda Paparazzi on the Move

#28461

umumama yari afite akana gato kagahungu, noneho arakabwira ati”nuzajya ushaka kunyara ujye umbwira ko ushaka kuririmba utazankoza isoni turi mubantu”

umwana akazajya abivuga nkuko nyina yabimubwiye, reka nyina azajye gusura abantu bibe ngombwa ko ararayo wamwana nawe ararana na se, ngo bigere mugicuku umwana ati ndashaka kuririmba, ise ati wacyanawe uranshaka kuririmba muriri joro waretse ukazaririmba ejo mugitondo, umwana ati c kombishaka cyane?

ise ati ngaho ndirimbira mugutwi udasakuriza abantu muri iri joro,wibike hejuru ko akana kari agahungu, nuko kegera ugutwi kwa se kanyaramo.

umwana,ise,umugore, ninde ufite amakosa?