Rwanda Forums Rwanda Today The Hopelessness in Rwanda today Reply To: The Hopelessness in Rwanda today

#28315

Nari ndimo nsoma ikinyamakuru cy’ ubuzima kivuga ukuntu kunywa inzoga ari bibi kandi byangiza ubuzima. None guhera muri uyu mwaka tugiye gutangira mfashe icyemezo gikomeye mu buzima gikurikira :

SINZONGERA GUSOMA IBINYAMAKURU. REKA REKA!

Umwaka mwiza kuri mwese! Muzawunywe ntukabanywe.