Rwanda Forums Rwanda Today The Hopelessness in Rwanda today Reply To: The Hopelessness in Rwanda today

#28112

Nuko umukwe n’ umugeni bajya gusezerana kwa pasteur ,barimo gusezera pasteur abaza abari mwiteraniro ati: ese hari ufite impamvu yatuma tudasezeranya aba bageni .nuko umugore azamura akaboko ahaguruka arakaye cyane afata abana babiri bimpanga nakandi kamurira imyuma aza asanga pasteur abantu bose bagwa mukantu umugeni yikubita hasi agwa igihumure nuko wamugore abwira pasteur ati inyuma ntabwo turimo kumva mwakongera ijwi natwe tukumva.