Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Reply To: The Rwanda Big Lie

#27931

Ububegito Burabandanya Tutegerezwa Kurwanya Uwowese Yahaye Inzira Ikibi. Naho Azoba Ari Mu Mahanga. Hari Mission Yatanzwe Ninyanka Burundi Yo Gutanga SIDA N’ ISHANO Mu Bihugu Vyohanze Musabwe Kwicunga. Inyankaburundi Mujerikazi Zarakwiye Isi Yose. Duhereye Mu Gihugu Ca Hollande Aho Hari Umugore Yubatse, Uyo Mugore Mujerikazi Arwaye SIDA Ico Akora Ni Ukwanduza Abo Badasangiye Ubwoko. Tukaba Tuburiye Umugabo Aba Norvege Tutavuze Izina Mu Misi Iza Tukamenyako Uyo Mugore Yabandanije Uyo Mugambi Ugayitse Tuzoshira Kurubuga Ifoto Yiwe Abagabo Mwicungere Ntimukwegere Umuryango.