Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Reply To: The Rwanda Big Lie

#27878

mbwa kagame yamye kera yigira umunyamayeri, uyumwaka uza guhera ivyiwe biye kumugaragaro. azosigara ari imbunuza yanyuma, message nsubiye guha abo bana babatutsi bintagondwa babona ko badashobora kwemera gusangira ubutegetsi naba hutu, ntantambwe bazotera kiretse ko iryambwa kagome ariko arabakorera genocides indirect, akarorero kuva ibibintu yabashizemwo bitanguye akababesha mgo ariko abigisha ivyagisoda bagaca batera uburundi, nako biyahura.