Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Reply To: The Rwanda Big Lie

#27816

♦ قال العلماء: (مَن تَعلَّم القرآنَ والتفسيرَ عَظُمَتْ قِيْمَتُه، ومَن نَظَرَ في الفِقه نَبُلَ قَدْره، ومَن نَظَر في الحَدِيثِ قَوِيَتْ حُجَّته، ومَن نَظَرَ في اللّغةِ رَقَّ طَبْعُه، ومَن نَظَرَ في الحِسَاب جَزُلَ رَأيُهُ، ومَن لمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لمْ يَنْفَعْهُ عِلْمُهُ).
Abamenyi Baravuze Bati:
(Uziga QORAN na TAFSIIR azagira agaciro gahambaye,
Uziga FIQIHI azagira urwego rwiza rushimishije,
Uziga HADIITH azagira daliil zifite imbaraga,
Uziga ururimi rw’ICYARABU azagira kamere nziza yoroshye,
Utazarinda roho ye(icyubahiro cye) ntacyo UBUMENYI yize buzamumarira).
♦ قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: (اعْلَمْ أَنَّ العِلْمَ إِنْ لَمْ يَنْفَعَكَ ضَرَّكَ).
SUFYAAN ATH’THAWRIYY(umwe mubataabiin)-Allah Amugirire impuhwe-Yaravuze Ati:
(Mukuri UBUMENYI nibutagira icyo bukumarira buzakigutwara).

♦ قال بعض الأدباء: (كُلُّ عِزٍّ لَا يُوَطِّدُهُ عِلْمٌ مَذَلَّةٌ، وَكُلُّ عِلْمٍ لَا يُؤَيِّدُهُ عَقْلٌ مَضَلَّةٌ).
UMWE Mu BANDITSI Yaravuze Ati:
(Icyubahiro cyose kitarimo UBUMENYI n’ugusuzigurika,
N’ubumenyi bwose butajyanye(budashyigikiwe)n’ubwenge buzima ni ubuyobe).

♦ قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: (إنَّما يذهبُ بَهاءُ العِلْمِ والحكمةِ إذا طُلِبَ بِهِما الدَّنْيَا).
YAHYAA BNU MUAADH-Allah Amugirire impuhwe-Yaravuze Ati:
(Icyubahiro cya ILMU n’UBUGENGE bikurwaho mu gihe umuntu yabishatse agamije isi)

♦ قال الشاعر الأبرش رحمه الله تعالى: [من البحر الطويل]
تَعَلَّمْ فليسَ المرءُ يُولَدُ عَالماً 
ولَيسَ أَخو علمٍ كَمَنْ هُو جَاهِلُ 
UMUSIZI AL ABRASH-Allah Amugirire impuhwe-YARAVUZE ATI:
☆iga,mukuri umuntu ntavuka ari umumenyi.
☆ Nta nubwo ufite ubumenyi ameze kimwe n’utabufite(injiji).