Rwanda Forums Rwanda Facts The Rwanda Big Lie Reply To: The Rwanda Big Lie

#27638

Ni Inkuru ishyimishije ku mpunzi zose za Abanyarawnda aho ziri ku Isi. Zambia yatwakiriye muri 1997 igihe Kagame ni Inkotanyi ziwe barimo barimbagura icyaremwe cyose mu gihugu. Icyo gihe ntitwagiraga kirengera kuberako ibisambo by’Abazungu byari bifanije ni Abatutsi ba Abagande bari bamaze gutura mumutego Bamwe mu Bahutu batarebaga kure birara munzira karengane za abatutsi.

Bamwe mubanyapolitiki bacu baranzwe no kudusonga muri ibyo bihe binyuranye twanyuzemo kandi benshi muri twe tukirimo kubera inda yabananiye. Muribuka Nyiramitete I braza yirwa asambana nuwo abonye wese wu Umutegetsi arimo agambana ngo batumarire ku icumu , ashaka kuba umutegetsi. Inkotanyi zamuhaye ikiraka cyo gukomeza guhiga bukawre basazabe na basekuru none ndabona zirza kumurutsa ibyo zamuhaye.

Twanyuze inzira ndende dushorewe ni indege za HCR Itarahwemye kudukorera genocide ifatanije na Kagame abenshi muri buka iyo twabga turutse gato wabona izondege hejuru yacu , nyuma inkotanyi nkora maraso zikaba zahageze zigatsemba inzira karengane, ntekereza ko Imizimu yi imigwagasi ariyo ituma Kagame na abambaribe badasinzira bahora bashaka ko Umuhutu yava ku isi bakibagirwako Imana isumba kure HCR,BUFFET, TONY BLAIR, ISREAL, UGANDA, HOLLANDE , Ni ibindi bihugu byaktaje mukutmara ku isi.

Ejo bundi Inyenzi zarikoze zitangira gushahura Abazambiya , no kwandagaza imirambo yabobo nkuko bir mumico yazo , zigambiriye kugirira nabi Impunzi , none ZIBUKIJE aBAZMBIYA KO Abo bantu ari inzira karengane zatanzweho inwgate na abakozi basatani ku si yose(illuminti), Zambiya nki IGIHUGU CYúbaha Imana kandi gishyira mugacyiro gifashije inzira karengane no kuzikingira. Ndagirango nisabire Impunzi gufata igihe cyo gusenga no gushyima Imana, zikarwanira ko Ubusugire bwa Zambia budahohoterwa na Satani kuko agiye guhagurkana uMUJINYA. Igihe abo bene wacu bakwishyimira kugirirwa neza ni Imana bibuke gusabira no gufasha impunzi ziri mumshamba, Rukokoma na Wilson bashaka gutangamo icyacumi ngo bibonere umukati na abana babo.Nongere kwihanganisha iMpunzi zose cyane cyane iziri muri Congo.

Kabila yatatiye Igihango cy’ uwo yitagase yibagirwa amagambo yasize amubwiye. Iyo nyenzi Imaze gukizwa na bamwe mu mpunzi, icyo yazituye ni ukuzihigisha icyumu, ariko ndizera ntashyidikanya ko azazisga muri Congo agafumbira Umunaba. Ndisabira Abatutsi bashyira mugcyiro kwibuka Uburyo twabanaga neza Satani Ivuye Ibugande yoherejwe na Museveni itara tera U rwanda, mwibukeko guhemuka ari ikintu kibi cyane, ubu babategeka kwirirwa muragije inshuti zanyu inkoni mubamenesha utwo bavunikiye utundi mukatubaka. Uwo si umuco wiwacu mwange ikibi kandi mwumve ko dukwiye kubana twubahana. Abagambanyi ba Abahutu bamenyeko uko byamerako kose tubazi kandi ko ntagahora ganze. Tuzabahan twihanukiriye kuko batazadukangisha za doctora zu Ububwa nu Ubusambo.

Bahutu bavandi cyane cyane abari mumashyamba mwibukeko isasu . akarengane ,nki inkotanyi na amhanga katareba akarere, Umwanzi wanyu wambere ni ubashyiramo ayo macakubiri kugirango bahaze indaza zabo zabaye nku ubuvumo. Imana dusenga ifite imbara. Kandi igihe kizagera Iduhe Igihugu aho Umuhutu nu Umututsi tuzabana twubahana kandidusangira byose ntaguhenda no kuryamirana. Ingabo za Kagame zibuke uko Abakomando bo mubigogwe bari bameze, zitekrezeko zitarusha ubutwari iza Kaddfi, niba koko ari Ingabo zishake uburyo zigarura ibintu muburyo ziteganyririza ahazaza heza, ni imiryango yabo. Kabarebe ajye azirikana , amenye aho abana ba Bagosora bari,ni ibindi bikomerezwa byari byarigize nku Utumana. MBWIRA ABUMVA.