Rwanda Forums Burundi Burundi Today Reply To: Burundi Today

#27601

Buramatari w’intara ya Cibitoke ari kumwe n’inzindi nzego bakiriye ibiziga vy’ababanyagihugu babiri b’Uburundi biciwe k’ubutaka bw’ugwanda, n’abasoda b’urwanda.
Bakaba babakiriye kumupaka wa RUHWA.

Uwaserukiye abaryagwanda bazanye ivyo biziga yanse gushikiriza ijambo!
yanse nogushika ngo abarundi bamubone. Murimake yaterey ibiziga aca arigira.
Batinye kuza ngo bavuge ijambo. Ariko twobamenyeshako babazanye muma sandugu adasa. Imwe itukura n’iyindi yera. Ayo mabara ateye amakenga cane….
Muvyumva gute?